Jednostavamn zadatak a predmet polemika na društvenim mrežama… – Savjeti za deset

Jednostavamn zadatak a predmet polemika na društvenim mrežama…

Nekima je ovaj zadatak težak za riješiti ili ga riješe ali netačno.

Mnogi koji se bave matematikom a koja okreće pamet posmatračima

a jedan zadatak koji je naizgled običan postaje nerješiv.

Kod ovog zadatka se moraju poznavati osnove matematike i osnovna

pravila koja važe u matematici da bi se zadatrak riješio tačno.

Zadatak koji vam donosimo je bio predmet polemika na mnogim stranicama.

Najviše diskusije se o njemu vodilo na univerzitetu.

Oni su osmislili ovaj zadatak i riješili komentarisati kako bi se pokazalo

koliko ko poznaje osnonve matematičke zakone i pravila a nisu ni sanjali

da će to otići tzako daleko.

Mnogi su se malo zbunili rješavanjem na jednostavnim mjestima pošto nisu

koristili sva pravila u matematici posebno pravilo redoslijeda rješavanja

matematičih operacija.

Svi mi znamo da je množenje prvo na redu.

Zbog toga savjet da dobro pogleate zadatak i uočite sve detalje i tek

onda pokušajte da ga riješite tačno.

Vremena će vam sigurno trebati ali ne žurite.