U zelevizijskom jutarnjem programuse bore da privuku gledaoce.

Nali su jako zgodnu instruktorku koja je zadužena za trazgibavanje

i kako se čini veoma je uspješna u tome.

Rumunija je bar za neko vrijeme riješila problem ranog ustajanja makar kod muškog

dijela populacije.

Jedbostavno su konstatovali kakosu postali zdrava nacija.

Za zdravu naciu trebalo bi da baš njoj kažu hvala.

Rumunska tzelevizija u svom jutarnjem programu ima rezervisano vrijeme za vježbanje.

Rijetki bi rano ustali radi toga i imali volje da se bave bilo kakvom fizičkom aktivnošću.

Kada se na malim ekranima pojavi ona onda ustajanje nje problem.

Rumuni će skočiti kao opareni a niko im neće ni zamjeriti.

Poglefajte u videu tu zgodnu instruktorku.