Kako se čini od samog nastanka čovjeka postoji i kriminal a poprima

oblike koji se ne viđaju svakog dana.

Ovo doba je donijelo jako organizovan i razvijen kriminal da ga je

skoro nemoguće pratiti i spoznavati sve načoine.

Jedan od najraširenijih kriminala je svakako narko kriminal a ni ostali

ne hzaostaju mnogo iza njega.

U zemljama Latinske Amerike je najrašireniji u svim oblicima

a posebno narko jer se tamo i proizvodi droga.

Rađena su neka istraživanja koja su pokazala da ima na sve strane

kriminalnih grupa aki su najopasnije skupine koje čine albanci.

Prostor nekadašnje države je podijeljen na više država a kriminal ne

poznaje granice pa su sada tu nalaze grupe koje su jako opasne.

Nedavno se pokazalo da je jedna grupa osmislila nevjerovatan način

bavljenja kriminalom.

Mehanizam je takav da nema onoga ko ne može postati žrtva ovakvog krivičnig djela.

Građani koji su imali tu nesreću da se susretnu sa bandom a riječ je o parfemu.

jednostavno vam ponude da pomirišete i date ocjenu novog parfema.

U stvari tu se ne radi o parfemu već o hloroformu koji je veoma jak narkotik

i žrtvu onesposobi i dovede u stanje da mogu raditi sa vama šta im je volja

Zbog svega vam savjetujemo da dobvro pazite šta radite i skim razgovarate.