Kako se pojavljuje sve više vrsta insekata i vodite borbu sa njima

moramo vam skrenuti pažnju na ovakvu vrstu jer su opasni.

Ukoliko bi se pojavio u vašem domu nemojte ni slučajno da ga dirate

a posebno ne golim rukama.

Ova vrsta insekta nosi u sebi jako opasan virus koji je smrtonosan

posebno ako se dira .

Čim dotaknete virus se širi nevjerovatnom brzinom kroz tijelo.

Zbog toga je najbolje da ako slučaj no primijetite ovakav insekt najbolje je da

ga ne dirate ni pod koju cijenu vbeć da ga samo pratite a odmah zovete

stručnjake koji će ukloniti istog.

U slučaju da ga dotakjnete prenijet će vam opasan smrtonosan virus.

Virus dolazi u krv i za svega nekoliko minuta je u cijelom krvotoku.

Insekt se najviše ojavljuje u Indiji i već je dobio ime insekt ubica.

Virus koji je u insektu kada dođe do vas u koži pravi kratere koje nije

nikako lijepo za vidjeti.

najbolje je dobro se patziti da se ne dođe u kontakt sa njim.