kako se za sve rade istraživanja ovo je jedno neobično ali

je donijelominteresantne rezultate.

Počelo je sve daleke 1987 godine kada je učešće uzelo 800 osoba

muškaraca i žena a broj se povećavao na nekoliko hiljada.

Istraživanje je rađeno u Švedskoj a pokazalo je da broj cipela koji

nosite govori koliko ćete godina da živite.

Kada je pokrenuto istraživanje u kompjutere su unošeni podaci miz svih krajeva

Švedske i obuhvatili sve kategorije.

Proučavanjem je pračena godina kada je neko preminuo, broj cipela koje

je ta osoba nosila, uzrok smrti i mnoge druge pokazatelje.

Tada se pokazalo da broj cipela koje neko nosi imaju velikog uticaja

na to koliko dugo će neko da živi.

Cijelo istraživanje je boilo pod kontrolom doktora Hansa Bjorsa koji je

poznati epidemiolog.

Ima ono odstupanja u odnosu na pokazatelje ali u većini slučajeva to je to.

Gledalo se na stil života način ishrane i slične stvari.

Naučnici su na osnovu dobijenih rezultata sastavili tabelu koja je

jASAN POKAZATELJ dužine života i broja cipela.

Pogledajte tabelu: