Izbušite četiri kanistera i spojite ih pa stavite u zemlju. Iznenadit ćete se… – Savjeti za deset

Izbušite četiri kanistera i spojite ih pa stavite u zemlju. Iznenadit ćete se…

Mnogo je onih koji se bave inivacijama a sve radi olakšanja obavljanja

svakodnevnih poslova i sebi i drugima.

Ova žena zaslužuje da joj se oda priznanjeza svoj izum.

Ona je napravila nešto nevjerovatno za nAVODNJAVANJE svojih biljaka.

Kada vidite kako je ona riješila taj sistem sami ćete priznati da je

stvar fantastična.

Uzela je ona četiri kanistera odgovarajuće veličine i na njima izbušila

rupe i spojila ih sva četiri.

Na glavu jednog kanistera je stavila plastičnu flašu gdje je otvor flaše

bio u kanisteru a dno odsječeno.

Kada ona sipa vodu u flašu ona se širi kanisterima dok ih ne napuni sve.

tako spojene kanistereona ih je stavila u veliku saksiju gdje je namjeravala

zasaditi biljku i onda ih je zatrpala zemjom tako da se vidjela samo flaša

odnosnoi njeno dno.

Na kraju je zuasadila svoju biljku.

Kada se naspe voda i ispune kanisteri biljka sebi uzima vodu koliko joj treba.

Evo kako to izgleda.