Ovaj događaj se desio u Makedoniji a iz jednog stana se stalno

čula buka i krici i vriska.

U stanu su boravile sestre Nataša, koja ima trideset pet godina i

Elena kojoj je trideset četiri godine i njihova majka.

Niko im nije pomagao nikada dlazili su socijalni radnici ali i doktori bez ikakva uspjeha.

nastojeći im pružiti pomoć .

Majka Mirjana je nakon smrti supruga kćerkama zabranila kontakt sa vanjskim svijetom.

Kćerke je držala zaključane zadnjih trinaest godina.

Živjele su bez struje i grijanja od penzije koju je Mirjana naslijedila.

Obadvije kćerke su završile fakultete a žive u tako nehigijenskim uslovima.

Jako lošeg su psihološkog stanja.

Po kazivanju komšija kada bi majka izašla iz kuće odmah se čula vriska i galama.

Kada bi majka stigla sve bi utihnulo.

na kraju su komšije pozvale i policiju i hitnu.

Nakon provaljivcanja vrata sestre su iznensene na nosilima i zasdržane su neko

vrijeme u bolnici na promatranju.

Nije bilo fizićkih povreda niti znakova psihotičnosti puštene su iz bolnice.

Policiji su rekle kako su to same odabrale.