NASA je izdala upozorenje koje je vezano za skoro zakretanje

polova naše planete što može prouzrokovati pomračenje ali i

smrtonisne visine radijacije koje će da ometu planetu.

Kada se gleda istorija zemljini polovi su se zakretali na

svakih dvije do tri stotine hiljada godina.

Sada se postavio veliki problem jer je od zadnjeg zakretanja

proteklo 780 hiljada godina a to je preveliko jašnjenje.

NaučniciNASA-e su ustanovili znakove pomaka koje je neizbježno.

Planeta ima magnetna polja koja nas štite od opasnih čestica koje nas

upravo zbog njih ne pogađaju direktno.

Kada oslabe polja zemlja gubi zaštitu i izloženi smo jer nema mo zaštite.

Daniel Baker vjeruje da će sljedeće perokretanje polova vjerovatno imati

velike posljedice tako da će pojedini predjeli planete postati

nepovoljni za život.

Sjeverni magnetni pol se zakreće u intervalima od deset godina a to je

krenulo 1970 godine pa do 2020 godine.

Magnetno polje stvarju električne struje metala u sredini planete.