Iz Irana dolazi proročanstvo koje je šokiralo,svijet. ” Dolaze paklena vremena” – Savjeti za deset

Iz Irana dolazi proročanstvo koje je šokiralo,svijet. ” Dolaze paklena vremena”

Ovo se nebi ni znalo da nije rieč o bebi koja je stara tek devetnaest dana.

Rođena je u Teheranu i kako je imala problem ostavljena je u bolnici.

Beba je trebala biti u bolnici mjesec dana a roditeljima je preostalo samo da

čekaju oporavak i izlazak bebe iz bolnice.

Ime su joj dali Aisha al Risahi a u bolnici je ostala svega devetnaest dana.

Tog devetnaestog dana kada su planirali da je otpuste okupila se rodbina i prijatelji

i kadaje mati podigla bebu da je svi vide svi su zanijemili.

ztačuo se slabašan glasić koji je dolazio od bebe .

Tada je beba počela da govori # Dolati cijelom čovječanstvz smrt”.

Cijeli svijet će da nestane sem nekoliko odabranih koji će da započnu civilizaciju

i novu evoluciju.

To će se dogoditi 16.oktobra 2018 godine”-

” mama zašto siu me rodila da bi takp brzo umrla”.

Svi koji su bili prisutni uključujući i doktore i medicisne sestre samo su

šokirano gledali u bebu.

Nakon tih izgovorenih riječi beba se nastavila ponašati kao i svaka druga beba

i nije više ništa gocvorila.

U bolnicu su brzo stigli mediji koji su prenosili izjave očevidaca.