Sud u Arghentini je donio presudu kojom je obavezao jednog muškarca

da mora da oplati čak osam miliona pezosa što je 150 hiljada eura

svojoj bivšoj supruzi na ime kućanskih poslova koje je obavljala

dok je bila sa dotičnim u braku koji je trajao 27 godina.

Ženi je sedamdeset godina a inače je diplomirala ekonomiju.

Nije radila u struci pošto se posvetila porodici.

Po stručnjacima ekonomska ovisnost žene o muškarcu je glavni mehanuzam

koji muškarci, ne sbi, koriste kako bi svoje supruge držali potlačenom.

Sutkinja je na takav način obrazložila svoju presudu.

Po mišljenju sutkinje Viktorie Fama svota koju trerba da plati suprug

je razumna i može da stvpori ravnotežu među bivšim supružnicima.

Kako je suprug napustio suprugu nakon toliko godina braka zbog druge

a njegova zakoniuta supruga je imala 60 godina i nije bila za rad.

na taj način je ostala bez sredstava za život.

Argentinski sud je ovom prsudom namjeravao svima pokazati da kućanice

treba da imaju sva prava kao i druga zanimanja i nikako nebi trele ostati bez uičega.

Ovakve presude se isplaćuju jednokratno ili dogovorom u više rata.

Ovakav način bi se trebao primijeniti u svim zemljama svijeta kako bi se

žene zaštitiule na adekvatan način.