I nauka se iznenadila otkrićem. Osobe koje umru znaju da su mrtve neko vrijeme…

0
628

Dugo vremena se željelo dokazati da li postoji život i nakon smrti.

Istraživanja koja su obavljena u zadnje vrijeme pokazala su rezultate koji

su malo je reći začudili i naučnu zajednicu.

Pokazalo se da i nakon što neka osoba premine ona zna da je mrtva.

A to je sve zbog prestanka dotoka krvi u mozak kada on prestaje sa radom.

Tek tada je neko zvanično mrtav.

Kada neka osoba umre njena svjesnost i um rade još jedna određeni period

i osoba čuje kada je doktori proglase mrtvom.

Tom prilikom je otkriveno da kod ljudi kada im stane srce pa se probude

nakon intervencije na operacionom stolu do u detalje opisuju šta se

dešavalo oko nje i kada i kada srce stane.

Tačno su opisivali rad doktora i sestara, šta su pričaliali su sve to

mogli i da gledaju mada su bili uspavani pod narkozom.