Kako se saznaje u Hrvatskoj je na nekoliko lokacija proglašeno

vanredno stanje.

Prvenstveno se to odnosi na Kostajnicu koju je poplavila Una.

Voda se kako se vidi nalazi svuda a poplavljene su kuće i ceste u Kuljanima.

Klizišta su se počela pojavljivati i oštećeno je na desetke kućča do te mjere

da su se njeni stanovnici iselili jer su uništeni potpuno.

U rješavanje problema smještaja porodica koje su morale da se isele uključena su

ministarstva za zaštitu i okoliš i ministar odbrane.

Po pričama mještana desilo se da je dio brda potpuno odvojen i samo je sreća da

je sve prošlo bez žrtava.

Vewlike količine padavina su prouzrokovale ovakvo stanje i klizišta se

javljaju sve češće.

Vlada se obavezala da porodicama koje su ostale bez domova obezbijedi trajno

rješenje i obnovi njihove kuće.

Sve su prilike kako je krenulo da će sve više biti ovakvih slulaeva jer zemlja je

nadojena a nove padavine stalno dolaze.