Grad u Bosni i Hercegovini u koji nesmije niko ući ko nije iz ove zemlje…

0
371

relijepa zemlja je Bosna i hercegovina a za nju se veže ako mnogo

anegdota, prirodnih ljepota a i jako mnogo drugog što se može

pronaći u toj zemlji.

Nakon rata Bosna i Hercegovina va jako lijepa zemlja postala je

zemlja apsurda a ovo je jedan od tih.

Kod Sarajeva bolje rečeno u Tarčinu ima jedan njegov dio koji su

izgradili Arapi za sebe i tamo niko sem njih ne smije da uđe.

Naselje je izgrađeno u skorije vrijeme a turistima je dolazak

u taj dio zabranjen.

Arapi koji su vlasnici toga ne dozvoljavaju da se njihove žene

miješaju sa drugim ženama i čak ne dozvoljavaju poglede na njima.

Običaji i kultura vlasnika se jako razlikuje od ostalih a posebno

od bosanskih običaja ali i onih na koje smo navuikli.

Sve to prouzrokuje nezgide kije nisu baš poželjne.

U toku godine postoji vrijeme kada se ovo mjesto otvara za posjetioce

a to je u zimskom periodu kada nema vlasnika.

Sagrađeno je i jezero koje se nalazi između zgrada.

Naselje ima svoje obezbjeđenje koje ne dozvoljava ulazak nikome.

Kada su se kuće prodavale oglas o prodaju je bio objavljen samo u Kuvajtu.

Pogedajte to naselje: