Postavlja se putanje zbog čega nas stalno lažu ?

To vjerovatno rade kako bi lakše manipulisali ljudima a odnosi

se na svjetske vladare koji nastoje da nas drže u hipnozi koja je potpuna.

Od dana kada krenemo u škole svima nam se pričaju priče o postrojanju visokih

planina, vulkana i kako su nekada ljudi putovali na mjesec i kako postoje vanzemaljci.

Nama se govori samo ono što oni žele da mi znamoa da ne pitamo o nekim stvarima

o kojima nam ne govore nikada.

Očito je da svijetim vlada manja skupina ljudi koja je jako moćna.

Naša planeta je nekda bila egzoplaneta a nama je ostalo da živimo kao

na jednom ofucanom kamenolomu.

Mnoge te stare stvari su proglasili nacionalnim parkovima prirode ali su

prije toga sve opustošili.

Neki koji znaju pitaju se gdje su nestala ona ogromna stabla koja su se dizala u visinu

i po nekoliko kilometara.

Pitanje je ko je ta stabla isjekao i zašto je to urađeno?

Na mnogo pitanja još uvijek se traga za odgovorima ali ih nećemo dobiti u skorijoj budućnosti.

Pogledajte video u nastavku i saznajte neke stvari: