Evo šta nas na Balkanu očekuje ako se narod ne pobuni… – Savjeti za deset

Evo šta nas na Balkanu očekuje ako se narod ne pobuni…

U Srbiji je promovisana knjiga koja nosi naslov ” Kosovo- razbojnička država”.

Knjigu je napisala prof.dr.Jelena Ponomarjova.

Na peromciji knige pored spisateljice govorili su mnogi profesori

i naučni redaktor publikacije ali i Miša Duraković koji je na mjestu direktora

za evropske studije.

Tokom predtsvljanja knjige ukazivalo se na događaje koji tresu Makedoniju

kao i i dešavanja na granici između Srbije i Kosova.

Govra je bilo i o velikim planovima Albanije za koje zapad nema namjeru ništa poduzeti.

Upravo to je razlog da će stanje na Balkanu postajati sve gore i pojavljivat če se

sveviše razbojničkih država.

Naravno pod takvim imenom se nalazi i Kosovo koje je napravila Evropa.

Profesor Mladenovci ističe kako žali što većina u Srbiji nema hrabrosti da o tome

piše niti da govori.

Kosovo bi trebalo da bude problem ne samo regie već cijelog svijeta.

U svijetu treba tražiti spregu sa svjetskim političkim elitama.

makedonija se priprema za rasturanje i raszbijasnje a da li će u tome uaspjeti

ostaje nam da pratimo.