Državljanin Srbije se vraćao sa privremenog rada u Austriji i na granici

carinicima prijavio pet hiljada eura i četiri stolice.

Kako carinici osjete neregularnost tražili su detaljan pregled.

Čovjek je jetrdeset jednogodišnjak savozilom austrijskih tablica i na

graničnom prelazu Bački Breg carinici su pregledom u čarapi našli mnogo

više od prijavljenog a radilo se o 110 hiljada eura.

Muškarac inače radi i živi unAustriji a dolazi redovno na godišnji odmor

u Srbiju a bio je sumnjiv.Usakriveno u torbici se nalazilo čak 110 hiljada eura

koji su bili zašiveni u čarapu pa u kesu.

Pregledom je ukupno pronađeno 115 hiljada eura a vraćeno mu je deset koliko je

dozvoljeno da se prenese.

ostatak je blokiran na šezdeset dana kada vlasnik može da podnese žalbu i

da traži povrat novca.

Kakvu će odluku sud donijeti nije poznato.

Zbog takvih stvari i velike mogućnosti parničenja sa sudom najbolje

se informisati o količinama novca koji se sije prenositi.