Djevojke su izašle da trče i nakon nekoliko minuta borile se za život…

0
263

Jedna aktivnost kod skoro svih generacija koja je sve popularnija

jeste trčanje kroz prirodu.

Na takav se način nastoji u zdravom okruženju malo osloboditi svakodnevnice.

Desilo se da su dvije djevojke dvije rođake od devetnaest i dvadeset godina

trčale seoskim putem.

Sve se dešavalo u okrugu Carol kada je tokom trčanja na djevojke nasrnuo

čopor od četiri psa.

One su u početku nastojale da pobjegnu ali nisu uspjele u tome.

Psi si stigli nesretne djevojke i počeli su kidati meso sa njih i tom

prilikom Kerol je izgubila čak sedamdeset pet posto kože.

Otkunut joj je ijedan mišić sa noge.

nakon zbrinjavanja od strane doktora i liječenja stabilo je ali će cijeli

život biti bez kose a moraju joj transplantirati mišić.

Njena rodica Isabele je prošla mnogo bolje i trenutno je kod kuće.

Borba između djevojaka i pasa trajala je pola sata a u međuvremeu je stigao

i vlasnik istih na koga su psi nasrnuli pa su i njega izujedali cijelog.

Odgrizli su mu čak četiri prsta.

Slučajno se desilo da je naišla putem žena kamionetom i vidjevši borbu

koja se vodila krenula je ka psima i djevojkama.

Psi su pobjegli a žena je sve povrijeđene odvezla do urgentnog centra.

Pokrenuta je akcija potrage pasa i policija ih je tek sutradan našla pa

su jednog ubili na licu mjesta dok su tala tri eutanizirana.

Istragom se doznalo da je sam vlasnik pasa imao loš odnos prema psima.