Svi oni kojisu imali sreću da postanu roditelji nastoje svom

djetetu obezbijediti sve ono najbolje što postoji.

Naravno sve je u skladu sa mogućnostima.

Bračni par Džej i Sara su za svoje dijete nabavili najkvalitetniju

opremu a usput su mogli da prate šta se dešava u sobi njihova djeteta.

Oni su mogli sve da patret video nadzorom ali nakon što im se desilo ovo

neće im više biti ni na kraj oameti.

Oni su uradili bebi monitor da im služi i kao toki voki ali su čuli mnogo više.

Video kamere se mogu kontrolisati koristeći aplikaciju na pametnom telefonu

ali što je bitno sa bilo kojeg pametnog telefona mkoji sliči vašem.

Kako nismo svi isti i neki ljudi imaju i namjere koje nisu najbolje

pa nastoje preuzeti kontrolu nad uređajem i tada nastane problem.

Djetetu je samo tri godine a roditeljima se žalio da neko svako

veče priča sanjim.

Mati je u prvi mah pomislila da se radi o dječijou ašti ali je jedno večpe ušla

u sobu svog sina i šokirala se onim što je čula.

Čula je kako neko govori ” Dječeče probudi se traži tebtata”.

Roditelji su se uplašili pa su kontaktirali proizvođače opreme ali su tražili

da ostamnu anoonimni..

Još je veći šok bio za njih kada im je rečeno da se takvo šta može desiti.