Ništa gore se ne može desiti jednoj majci nego kada joj ukradu

bebu i to prilikom poroda.

Ali majka kojoj se to desilo nije se predavala.

Njoj je trideset sedam godina Seleste Nurse.

Suočila se na sudu sa ženom koja joj je ukrala dijete njenu tek

rođenu kćerku Zefani.

Samo tri dana nakon carskog rfeza u sobu je ušla žena u odjeću medicinske sestre

koja je uzela bebu koja je plakala.

Poslije nje je došla prava medicinska sestra koja je zražila bebu.

Pretražile su cijelu bolnicu ali bebe nije bilo.

Seleste je rodila troje djecei razvela se pobojedila rak i opet se udala.

Jednu stvar nikad nije zaboravila a to je njen rođendan svake godine-

Ona je tražila i 2009 godinedobila je poziv od žene koja je tražila 33 hiljade

dolara za informaciju o njenoj kćerki.

Dogovorile su sastanaka aona je obavijestila policiju.

Naravno ona koja je zvakla nije se pojavula na sastanku.

Nije gubila nadu a njena kćerka je išla u školu sa djevojkom koja joj je slična.

Njih dvije su postale najbolje drugarice i sumnja se rodila.