Meksički grad Puerto Valjarti je mjesto neobičnih dešavanja u zadnje vrijeme.

U tom se gradu dešavaju jako čudne stvari koje su neobjađnjive.

Policija je dobila dojave o vezanim muškarcima koji su nagi za bandere pored puta.

Svaki od tih vezanih ljudi je bio obrijane glave a vidljiv je znak ” R “.

Ono što je interesannto u svemu je to da svaka žrtva odbija da govori bilo šta

a niko ne zna ko i zbig čega to radi.

Kada se policija odazvala na prve pozive o ovakvim sluajevima na vezanim nagim

ljudima je vidjela tragove masnica na zadnjicama.

Pokrenuta je istraga i pojavilo se pored prva četiri još sedam slučajeva vezivanja.

Jedna od niih je rekao kako su ga oteli nepoznati napadačo sa njegovog imanja

pretukli ga i skinuli te golog vezali za banderu.

Svi su biloi sugkasni u jednom a to je da nikog ne poznaju i ničeg se ne sjećaju.

Jedna od žtrtava je po odvezivanju id strane policije pobjegla glavom bez obzira.

Kakoniko neće da priča policija samo može da predpostavlja da se radi ili o

lopovima koje su uhvatili na djelu i vezaki kao primjer durgima.,