Da li znate koliko znajača može imati jedna obična zgužvana novčanica? Ovaj profesor nam je to nevjerovatno dobro pojasnio! – Savjeti za deset
Zanimljivosti

Da li znate koliko znajača može imati jedna obična zgužvana novčanica? Ovaj profesor nam je to nevjerovatno dobro pojasnio!

On je poznati govornik i uvijek je imao jako zanimljiva predavanja i testove sa ciljem da navede druge da razmišljaju o životu.

Na jednom svom predavanju koje je počeo podizanjem novanice čija je nominalna vrijednost dvadeset dolara a pred dvjestotinjak studenata.

Pitao je studente:

” Ko bi želio uzeti ovu novčanicu od dvadeset dolara?”

Studenti su stidljivo ali počeli su dizati ruke.

Na to je profesor dodao kako će novčanicu dati nekome ali da prvo sa istom uradi nešto.

Novčanicu je zgužvao pa je pitao ponovo ko je želi?

Ostalo je još podignutih ruku a dosta se ruku spustilo.

Onda profesor nastavlja i sa novanicom ponovo radi nešto novo.

Spušta je na pod i zgužvanu gazi je nogom i onda je ponovo podiže.

Ponovio je pitanje da li i dlje neko želi tu novčanicu.

U zraku je ostalo svega nekoliko podignutih ruku.

Onda profesor nastavlja svoju lekciju.

On ističe kako neki i dalje žele tu novčanicuzbog toga što ona nije izgubila svoju nominalnu vrijednost.

On to poredi sa našim životima i kaže da u životu budemo zgužvani, zgaženi, padnemo na zemlju zbog pogrešnih odluka koje smo sami donijeli.

U tim se trenucima osjećamo bezvrijedno ali treba da se upamti da niko ne gubi svoju vrijednost zbog toga.

Svi smo posebni i to se nikako nebi smjelo zaboraviti.

Oglasi – Advertisement