Da li ste znali da hrana nije glavni uzročnik debljanja – Kad saznate koji je zapravo glavni uzročnik ostat ćete u nevjerici!

0
490

Danas kada izađete na ulicu može se vidjeti vbelika većina osoba koja ima građu koja je debela pa se postavilo i jedno neobično pitanje.

Da li je debljanje samo posljedica hrane?

Odgovor stručnjaka je mnoge iznenadio a dokazano je kroz proces praćenja da debjanje ili gojaznost nisu samo zbog hrane već je to virusno i zarazno, najviše se prenosi putem disanja, kašljanja, prljavim rukama i slično.

Debljina koja je uzrokovana virusom koji prvo napada tkivo i tako se razmnožava.

Prva su pluća koja virus napadne a odatle je logično širi se na ostale organe.

Kao i u mnogo slučajeva i ovo je istraživanje rađenokod miševa i pilića.

Tom mprilikom je izdvojen virus poznat kao AD 36,

Pokazalo se da bez obzira koliko i šta se unosi kao hrana debljanje je neminovno.

Drugim istraživanjem koje je rađeno pokazalo se da je čak sedamdeset posto populacije neotporno na ovaj virus.

Sada se postavlja pitanje na koji način se može spriječiti širenje i prijenos tog virusa sa osobe na osobu.

Odgovor je kao i kod ostalih virusa.