Čudne kugle sa natpisima počele da padaju sa neba – Čak ni naučnici nemaju pojma o čemu je riječ! – Savjeti za deset

Čudne kugle sa natpisima počele da padaju sa neba – Čak ni naučnici nemaju pojma o čemu je riječ!

Desilo se da su iz svemira pale tri kugle na teritoriji Sjevernog Vijetnama.

Kada su kugle pale stanovništvo je bilo šokirano ali i uplašeno a kasnije je i vojska ostala iznenađena vidjevši natpise na kuglama.

Ono što je posebno interesantno kako priča stanovništvo jeste da se sve to desilo za vedra cvremena.

začula se neka grmljavina a rijetki su o tome govorili.

Pokrajinu Tujen Kvang su probudili čudni zvukovi i to jako rano ujutro a nedugo iza toga su pale kugle na zemlju.

Kugla koja je prva nađena je bila prečnika osamdeset centimetara a bile su teške oko pedeset kilograma.

Kugle su bile izrađene od legure metala.

Bez obzira na strah koji je bio osjetan znatiželja je bila još veća pa su neki otišli da vide šta je to palo.

Na kuglama su bili natpisi na ruskom jeziku.

Dvije kugle su pale na dvije različite susjedne pokrajine a dvije su prečnika dvadeset sedam centimetara a težile su oko 6 kilograma.

Čim je dobila dojavu stigla je vojska i kugle su odnešene .

Često se dešava u zadnje vrijeme da padaju tako nepoznate kugle.