U vrijeme kada priroda pokazuje svoju ćud desi se poneka i neobičnost.

U selu u Švivarskoj desilo se nešto jako neobično a jakoopasno.

Poavila se poplava koja je od blata a rušila je sve pred sobom.

Kako je sve posljedica kišnih padavina koje prouzrokuju nakupljanje

velike količije vode koja se pomiješa sa zemjom i komadima stijena

sa planine i sve se sruči lo na jedno malo mjesto koje je smješteno

u pdnožju planine.

Svi koji su vidjeli crnu masu koja je jako neobična a koja djeluje

zastrašujuće jer sve podsjeća kao da je riječ o vulkanu.

Crna zastrašujuća masa je jurila niz padinu rušeću sve pred sobom.

Mjšetani su bili u strahu ali su se sklonili na sigurno i čak su

neki uspjeli i da snime dio tog užasa.

Ovjde se radi o velikoj koliini vode koja se pomiešala sa blaztom

i poplavila je varošicu.

Blata je bilo na sve strane a na svu sreću niko nije povrijeđen.