Činjenice koje niko ne poriče. Ovo su znakovi da je kraj blizu. nauka se slaže sa time… – Savjeti za deset
Zanimljivosti

Činjenice koje niko ne poriče. Ovo su znakovi da je kraj blizu. nauka se slaže sa time…

Čovjek je čudno biće i želio bi da zna mnoge stvari a jedna ga zanima

posebno a to je kada će da umre i da li poslije smrti postoji život.

PItanja ima jako mnogo a na ova još se nije niko rodio ko bi mogao da

da odgvor kao ni na pitanje kada će da se desi kraj svijeta.

Teoretičari zavjere koriste sve i ukazuju čovječanstvu na pojave koje se

dešavaju a koje vode ka tome.

U svemu ovome učešće je uzela i nauka pa su izašli sa teorijom koja

kaže kako se pod određenim okolnostima ekološkim, klimatskim promjenama

može predpostaviti mogući kraj svijeta kakvog znamo.

U sve su uključile i neke religijske zajednice koje govore o tome da je došlo

do društvenih promjena koje vode ka nestaknu čovječanstva,

Bilo kako bilo svi koji govore o tome svako sa svog aspekta moraju se svi

složiti sa jednom a to je da niko nije u mogućnosti odrediti kada bi se to trebalo

desiti sem JEDNOG koji to zna.

Znakova ima i oni su nepobitni a ukazuju na to da se kraj približava.

Pandemije, ekološke katastrofe, i druga dešavanja jasan su znak tome.

Crne rupe postoje tako nam je rečeno a niko i nije vidio.

Nauka ukazuje da su tu a na nama je samo da vjerujemo.

Gravitaciono polje kako kažu tih crnih rupa jetoliko snažno da privlači

i svjetlost koja ne uspijeva da se odupre.

Umjetna inteligencija polako preuzima od ljudi sve a ljudi im to i prepuštaju.

Oglasi – Advertisement