Tehničke stvari obično kada se pokvare danas završavaju na otpadima.

Opravke su danas skoro nemoguće i nisu renatabilne nikako.

Neki će veš mašinu rastaviti i dijelove prodati kao sekundarne sirovine.

Da sve ne bacate ili prodajete djelimično iskoristite bar nešto

od vaše veš mašine.

Rastavite je i bar bubanj izvadite a ostatak možete da bacite.

Od svih tih dijelova bubanj se najlakše pretvara u novu upotrebnu vrijednost.

On se može iskoristiti na više načina ali za mnoge je nakorisnie da se

od bubnja napravi dobar roštilj jer će vam učiniti duplu korist.

nećete prljati dvorište a imate na čemu da ispsčete meso.

U roštilju od bubnja veoma lako se dobija žar koji je jako važan.

Ako i vi imate neku drugačiju primjenu bubnja od veš mašine pošaljite

i objavite neka i drugi to vide.

Roštilj će za vrlo kratko vrijeme biti u funkciji oa ako imate i mašinu

na posao i uradite ga sebi.