Kada ih se vidi na prvi pogled oni su kao i svaki drugi bračni par.

Imaju i zajedničko dijete a razlika je od ostalih parova velika jer su

Tom i Lena rođeni brat i sestra.

Po njihovoj priči u odgoju nije bilo nikakvih propusta niti je bilo

nečeg neobičnog jer su rasli u stabilnoj porodici.

Osjećanja su se pojavila tek u pubertetu.

Oni su odrasli u Austriji u malom selu sa majkom domaćicom i ocem

državnim službenikom.

U porodici nije bilo nikakvih svađa.

Tek u dobu tinejdžesrtav su shvatili da nisu kao ostala djeca.

Počeo je tada da dobija seksualne osjećaje prema svojoj sestri i sve ju je

kriomice gledaju kada bi se sestra presvlačila.

Kad god bi je vidio golu bježao bi u svoju sobu i plakao bi.

Stid ga je bilo što ima takav osjećaj prema svojoj sestri.

Desuilo se da jedno veče da su bili piiani jer je nju ostavio momak

a on je bio depresivcan što voli sestru.

Tada su utjehu našli jedno u drugom a posljedica alkohola je da su

završili u krevetu.

krili su cijelo vrijeme od drugih pa su se jednom pokušali otrovati tabletama.

Spasili su ih tom prilikom pa su preselili u Njemačku gdje žive i danas.

U vezi su dobili i dijete a nikako nisu da se legalizuju takvi odnosi.