Za stanovništvo modernog svijeta ovakav običaj je neshvatljiv a i dalje

se poštuju u nekim dijelovima svijeta.

Nedavno se saznalo o jednom bizarnom seksualnom običaju u Srbiji kako su ga nazvali

strndžanje koje je iskorienjeno a vezivalo se za homoljski region.

Tada je bio običaj da se većina stanovnika vlaških sela uputi u pećinu gdje je gorjela vatra

a ljudi su se dodirivali jedni sdrugima.

Patneri su se miienjali dokle je bilo snage.

U Nigeru pleme Vobade postoji praksa da se jednom na godinu muškarci iz sela

zamaskiraju pokušavajući preoteti tuđe žene.

Opetz u Kambodži u plemenu Kreung roditelji sagrade ” ljubavcnu kolibu ” za svoju

kćerku tinejdžerku.

Dan za danom tu ulaze različiti momci dok ona ne pronađe pravog kojeg ona smatra

da je dobar za zajednički život.

Običaju su zaista bizarni pa je takou jednom plemenu normanlno da dječaci od

trimaest godina imaju odnose sa starijim ženama radi podučacvanja u intimnim odnosima.