Dječak od devet godina Conor Dobblyn se vraćao tog dana kao

i svakog drugog iz škole.

No ovog puta gaje na kućnom pragu čekala njegova majka koja je

u rukama nešto držala a njemu nije bilo sve jedno.

Jesica je njegova majka i počela je da ga grdi a bila je jako ljuta.

Bila je ljuta na sina što joj nije rekao da je nešto naručio posebno

tako veliko a stiglo je na njihovu adresu.

kako je paket bio zaista veliki a na paketu je adresa dječaka.

majka se ljutila jako jer su morali tražiti pomoć da bi samo skinuli

paket sa vozila i ostavili su ga na ulazu.

Dječak je imao starijeg brata koji je bio na Floridi već nekoliko

mjeseci gdje je obavljao vojnu praksu.

Dva brata su jako vezana jedan za drugog a ova udaljenost je obojici

teško pala a posebno mlađem.

Nisu se viđali svakog dana pa mu je brat poslao taj veliki paket.

Stariji brat je želio mlađem bratu pokazati koliko mu je stalo do njega.

paketom koji je stigao nije samo majka bila iznenađena već i Conor.

Nije ni on znao šta mu je to stiglo.

Kada je dječak Connor napokon otvorio paket i počeo je da vrišti.

Toliko ga je uzbudio sadržaj paketa,

Pogledajte kako je to izgledalo: