Arheološki projekat je dobio jako čudno ime ” gate okosonim”.

U Sjedinjenim Američkim Dražavama u gradu Wiskonsinu nedavno je

nađena zaista nevjerovatna stvar.

Arheolozi su se podijelili u grupe,kako bi u okolini istražili

pojedine dijelove ne znajući šta ih može zadesiti.

Nisu mogli znati da će u toj svojoj potrazi uspjeti da nađu sjeme

koje je staro po procjenama oko 800 godina.

U svom traganju su naišli na jedan zahrđali lonac i kada su ga otvorili u

loncu su bile samo sjemenke.

Kako niko nije znao o kakvom se sjemenu radi urađene su analize.

Analize koje su urađene pokazale su da se radi osjemenu starom 800 godina.

Nisu znali koja je vrsta pa su donijeli odlukuda ga zasade.

Morali su čekati da prođe vrijeme da sjeme izraste u biljke.

Nakon nekoliko sedmica iz sjemena koje su zasadili nikle su tikve.

Bile su to lijepe i zdrave tikve i dobile su taj naziv Gate Okosomin.

Nakon što su sazrele riješeno je da ih zadrže u muzeju.

Ono što je zanimljivo da je i nakon toliko godina iz sjemena izrastao

tako dobar plod.

Priroda je još jednom dokazala da je ina ta koja uređuje zakone.