Ovakve sztvari se dešavaju skoro uvijek bez najave i bez ikakva znaka.

Desilo se da se otvori rupa koja je baš ogromna a na njenom dnu su

propali automobili.

Desilo se to u predgrađu Tima i to iznenada kada je zemlja nestala

a otvorio se ponor i sve što je bilo iznad otišlo je dole.

U ponoru je završilo šest automobila koji stanuju u blizini

a tu su parkirali svoje ljubimce.

Vlasti su evakuisale dvadeset porodica iz bezbjednosnih razloga.

Kako smo rekli nevolja uvijek dolazi u nevrijeme pa je i ovo bilo ujutro u 5,30

a dogodilo se između ulica Livionico i Lattanazio.

Sve je snimjeno ali na svu sreću sve je bilo bez žrtava i povrijeđenih.

razlog za nešto ovako su vjerovatno radovi koji su se obavljali na kanalizacionoj mreži.