Interesantno je da većina proročanstava dolazi od običnih ljudi.

Ovo je jedno koje dolazi od kopača bunara u bavarskoj od Alojza

Irlmajera koji je živio od 1894 do 1959 godine.

On se proslavio o svom proročanstvu vezanim za treći svjetski rat.

Alojz je tačno predvidio dan svoje smrti a ujednom njegovom proročanstvu stoji:

” U trenutku kada svima bude djelovalo da je svijet napokon u miru –

desit će se novi rat i ti na Biskom istokui buknu će odjednom.

Ono što je interesantno za taj rat je da će inicijalna kapisla krenuti sa Blkana.

Vidim ” velikog ” kako pada a krvavi nož je pored njega.

Po njegovom pisanju dva čovjeka će da ubiju trećeg koji je na visokom

položaju u državi.

kako kaže ta dvojica su i plačeni za taj posao.

Sve će se ponovo desiti na Balkanu.

Kada se gledaju mjerila svijeta to je sitan događaj ali baš to će da

pokrene plamen rata tvrdi Alojzije.

Nakon tog događaja krenut će treći svjetski ratz i to će se desiti u zoeru.

Jako veliki broj vojnkaće da umaršira u beograd a odatle kreće put Italije.

Interesantno je da kaže kako će tri jedinuce poput munje da pređu Dunav i da stignu

do Rajne bez ikakva upozorenja.

Sve će se desiti tako brzo da će svijet zahvatiti stanje totalne panike.

Narod će sjedati u kola i bježati a dolina rijeke rajne će biti uništena iz vazduha.