Ako vas pecka struja šta god dirnete onda je to zbog ovoga…

0
506

Pojava koja se najčešće dešava rtokom zimaskih mjeseci a nije

do kraja razjašnjeno.

Dešava se kod nekih ooba da imaju osjećaj da vas pecka struja

kada dotaknete nešto metalno poput kvaka na vratima, stolica ili

neke druge osobe.

Kada dotaknete drugu osobu obje strane osjete peckanje struje.

Problem jeste ali se da ublažiti ako ste uvijek svjesni da će se

to desiti a potrebno je uraditi nekoliko stvari.

Glavni krivac tog stanja svakako je statički elektricitet.

Najčešće se nakupi na predmetima odjeće koju nosimo na sebi i

stanje je takvo da nastoji da se isprazni.

Struka to objašnjava pomjeranjem elektrona sa jedne površine

na drugu površinu a to se radi jednostanim kontaktom.

Ono što je uočeno jeste da dvije osobe koje imaju istu odjeću

neće imati elektricitet u sebi.

Zanimljivo je da psihička napetost ili nervoza pojačavaju

stanje naelektrisanosti kod nekoga.

Kako postoji jako mnogo izolatora koji nas okružuju stvara se napon

i samo se čeka prilika za pražnjenje.

To su obično neki metalni predmeti ili druga osoba.