Spavanje je aktivnost koja je neophodna za oporavak organizma

i kako kažemu punjenje baterija za nastavak drugog dana.

Spavanje u čarapama ili bez čarapa je pitanje koje se postavlja

a mnogi će reći da je to apsurd.

Da spavanje u čarapama ima neke prednosti mralo se dokazati i naučno.

Dokazano je sigurno da spavanje u čarapama na nogama dovodi do kvalitetnijeg

spavanja i do toga da se sigurno naspavate dovoljno.

Dokazano je da osobe koje na spavanje odlaze u vunenim čarapama na nogama

mnogo lakše otonu u san od onih koji spavaju bez čarapa.

Urađeni su testovi u kako su to nazvali laboratoriju spavanja u Briselu.

Tada je praćeno kako temperatura stopala djeluje na spavanje svakog učesnuka

u tesiranjima.

na kraju su dobili zaključak koji se prihvatio a to je da toplina tijela

ima veliki uticaj na spavanje.

Kada je toplo krvni se sudovi šire a na taj se način se snižava tjelesna

temperatura ali i krvni pritisak takođe.

Kada dođe do snižavanja temperature i krvnog pritiska tada je organizmu

signal da treba da spava.