Ako kojim slučajem vidite ljubičastu ogradu okrenite se i bježite – – Savjeti za deset

Ako kojim slučajem vidite ljubičastu ogradu okrenite se i bježite –

Mnogi nisu vidjeli ljubičastu ogradu a ni oni nisu čuli niti znali o čemu se ovdje radi.

Vjerovatno ste se pitali šta bi ona mogla da znači’

Svakako svi bi trebalo da znaju , posebno oni koji vole da planinare ili se šetaju po prirodi kada vidite ljubičastu ogradu ili ljubičasti znak to je pokazatelj da je u pitanju privatni posjed i prili tu nije kraj.

Kako je riječ o privatnom posjedu ali u koji nije dozvoljen ulazak ni slučajno.

Ovaj oblik obilježavanja posjeda se koriasti najviše u Teksasu i još nekim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država.

Ove ljubičaste oznake treba da budu:

– dvadeset centimetara dužine

– tri cnetimetra širine

Donji dio ovakve ounake se mora nalaziti najmanje dva metra iznad zemlje i mora bti dobro vidljiv sa svih strana.

Kako se radi o posebnom označacanju postignut je dogovor da policija ima pravo da kazni sve one koji naruše takav posjed.

Postavilo se pitanje zbog čega je ta boja baš ljubičasta?

To je boja koja je u prirod jako uočljiva a ono što je još čini posebnom jeste činjenica da je i daltonisti uočavaju.