Mišljenje jednog starognaroda je takvo da se vezuje za vekikog slona

na čijim leđima stoji cijeli svijetNaravno ovdje se radi o narodu Hindusa

jer se njihovo cvjerovanje vezuje sa bogovima plodnosti i svakog dana

se baš njemu upućuju molitve.

To je jedan id razloga da se skoro u svakom domu tog naroda nalazi bar po

jedna figurica slona a ima ih jako mnogo.

Desi li se da bračni par ima problem sa začećem tada samo teeba da nabavi

figuricu slona i da je drži pored kreveta.

Figurica slona mora da bude napravljena isključivo od slonovače.

Oni koji žele sina na leđa slona treba da stave kamnečić.

Kod naroda Hindusa slonovi su oličenje snage i moći a imaju sposobnost da

vam kuću zaštiti od provalnika.

Tada se figurica slona stvalja u hodnik uvijek oktrenuta ka vratima i

surle podignute u zrak.

Obično između pet i sedam figurica slona bi trebalo da bude u nekoj prostoriji

u kojoj se najčešće boravi radi blagostanja.

Alko želite da riješite problem sa nedostatkom novca pored figurice slona

stavite fđzdjelicu sa nivcem.

Ako namjeravate da pokrenete biznis onda figuricu slona treba da držite

na južnoj i osunčanoj strani.

Imate li ispit onda noć uoči ispita stavite figuricu slona na knjigu.